Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok

OSiR „Huragan” w Wołominie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. z poz. 1986 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Download the PDF file .