Pamiętajmy o sportowcach

W tych dniach wszyscy wspominamy naszych krewnych i przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych. Odwiedzając ich groby pamiętajmy też o sportowcach, trenerach i działaczach, którzy przez dziesięciolecia tworzyli sportowe środowisko Wołomina.