Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości

W postępowaniu wpłynęły cztery oferty.