Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na ochronę osób i mienia

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty.