OSiR – ZP – 01/2019

Znak sprawy: OSiR – ZP – 01/2019

Informacja o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejszym na podstawie art. 95 ust. 1 w związku z art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam o zawarciu umowy o zamówienie publiczne zawieranej w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: „Dostarczenie i przesył energii cieplnej do budynku stadionu oraz do budynku Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4”.