Odrzucona oferta na przegląd wentylacji

Zgłoszona oferta nie spełniała wymagań formalnych.