Nowa struktura organizacyjna

Zarządzenie nr 29/2016

DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „HURAGAN” W WOŁOMINIE

z dnia 30.08.2016 roku

w sprawie wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.

§1

Wprowadzam nową strukturę organizacyjną Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jako załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.