Nierozstrzygnięty konkurs ofert na najem lokalu gastronomicznego

Złożona oferta nie spełniała wymogów formalnych.