Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Z-ca Głównego Księgowego

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Z-ca Głównego Księgowego OSiR „Huragan” w Wołominie

Nr oferty: OSiR – 1 /2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, OSIR „HURAGAN” W WOŁOMINIE

Komisja rekrutacyjna w dwuetapowym postępowaniu konkursowym wyłoniła na wolne stanowisko Panią Katarzynę Owsianko-Sawicką.