Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn.: Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie.

Download the PDF file .

Pytania i odpowiedzi