Młoda Liga Plażówki

Pierwszy turniej już piątego lipca – zapraszamy chętnych z roczników 1999-2003

wakacyjnaliga

1. CELE ROZGRYWEK

 • Popularyzacja siatkówki plażowej na terenie Gminy Wołomin;
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;

2. ORGANIZATOR

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (OSiR) ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin, www.osir.wolomin.pl, email: sekretariat@osir.wolomin.pl, tel. 22 763 56 00;

3. OPIS, TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 • Cztery turnieje rozegrane zostaną w wakacje co 2 tygodnie;
 • Pierwszy turniej odbędzie się 5 lipca 2016 r.;
 • Drugi turniej odbędzie się 19 lipca 2016 r.;
 • Termin trzeciego i czwartego turnieju ustalony zostanie w późniejszym terminie;
 • Odprawa techniczna w dniu zawodów o godz. 9:30;

4. MIEJSCE ZAWODÓW

 • Boiska do siatkówki plażowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie,
 • Turniej rozegrany zostanie na dwóch boiskach;

5. SYSTEM ROZGRYWEK

 • System rozgrywek uzależniony będzie od liczby uczestników;
 • Turniej przeprowadzony jest w oparciu o oficjalne przepisy piłki siatkowej PZPS;
 • Mecze sędziować będzie zawodnik z przegranego, wcześniejszego spotkania;
 • Po zakończeniu każdego z turniejów eliminacyjnych przyznawane będą punkty do
 • Ilość przyznawanych punktów będzie zależeć od zajętego miejsca w turniejach klasyfikacji generalnej Młodej Ligi Plażówki; eliminacyjnych (I miejsce – 100 pkt.; II miejsce – 80 pkt.; III miejsce – 60 pkt.; IV miejsce – 50 pkt.; V-VI miejsce – 40 pkt.; VII-VIII miejsce – 30 pkt.; IX-XII miejsce – 20 pkt.; XIII-XVI – 10 pkt.);
 • Zwycięzcą zostanie drużyna, która w ciągu całego cyklu zgromadzi najwięcej punktów;
 • Organizator zapewnia tylko piłki meczowe;

6. ZGŁOSZENIE I OPŁATY

 • W turnieju mogą wziąć udział mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003r.;
 • Zgłoszenia odbywają się drogą mailową na adres: l.makowski@osir.wolomin.pl lub osobiście w dniu turnieju na odprawie technicznej. Zgłoszenie ma zawierać: nazwiska i pełne imiona zawodników oraz numer kontaktowy do jednego z zawodników z danego zespołu;
 • Udział w GRAND PRIX WOŁOMINA jest bezpłatny;
 • Zawodnicy muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby turnieju,
  oświadczenie
 • Uczestnik turnieju bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW (Organizator nie obejmuje uczestników ubezpieczeniem NNW). Organizator zapewnia opiekę ratownika medycznego;

7. NAGRODY

 • Za zajęcie miejsc I, II i III w turnieju zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy;
 • Za zajęcie miejsc I, II, III i IV na koniec cyklu GRAND PRIX WOŁOMINA zawodnicy otrzymają medale i statuetki;

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w turnieju;
 • Za rzeczy pozostawione luba zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia zdjęć na stronach internetowych i w
 • Wszyscy uczestnicy decydując się na udział w turnieju zobowiązują się do przestrzeganie prasie; regulaminu turnieju oraz regulamin boiska siatkówki plażowej, na którym odbywają się zawody;
 • Organizatorzy decydują o rozstrzygnięciu spraw spornych, nie objętych regulaminem;