Kolejny dzień szkolenia na Młodszego Ratownika WOPR za nami

Po zajęciach praktycznych na pływalni rozpoczęły się zajęcia teoretyczne, uczestnicy poznali m. in. historię ratownictwa, zagadnienia związane z etyką pracy ratownika oraz obowiązki ratownika. 

Na zajęciach praktycznych, wachlarz umiejętności kursantów rozszerzono o:

  • Holowania osoby zmęczonej (m. in. oburącz za doły pachowe, oburącz za żuchwę, jednorącz na żuchwę)
  • Holowania osoby agresywnej (sposobem tzw. żeglarskim)
  • Wyciąganie na dosiężny brzeg (indywidualnie i zespołowo)
  • Skoki ratownicze (m. in. wykroczny i rozkroczny)
  • Pierwsze elementy indywidualnej akcji ratowniczej.

Pomimo, iż zajęcia trwały sześć godzin, to uczestnicy z lekkim „niedosytem” opuścili wołomińską pływalnię. Do zobaczenia na następnych zajęciach…