Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty: OSiR – ZP – 05/2017

Wybrano ofertę złożoną przez Biuro Ochrony Osób i Mienia „Persona Security”.