Informacje o przetargu na zapewnienie kadry instruktorskiej

Oznaczenie sprawy: OSiR – ZP – 01/2017