Informacja o zawarciu umowy w trybie z wolnej

Wołomin, dnia 25.02.2019 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”
w Wołominie przy ul. Korsaka 4
05- 200 Wołomin

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejszym na podstawie art. 95 ust. 1 w związku z art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam o zawarciu umowy o zamówienie publiczne zawieranej w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: „Dostarczenie i przesył energii cieplnej do budynku stadionu oraz do budynku Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4”.

Powyższe zamówienie wykonać może z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko jeden wykonawca: Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wołomin. Spółka ta jako jedyna dysponuje odpowiednią infrastrukturą techniczną niezbędną do realizacji zamówienia. Wobec powyższego, mając na celu zapewnienie prawidłowe funkcjonowanie przedmiotowego obiektu, zastosowanie trybu z wolnej ręki, określonego w art. 67 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione. Nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

Okres obowiązywania umowy: 1 miesiąc

Wartość umowy: 50 652,64 zł