Informacja o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości

Wołomin, dnia 1.03.2019 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”
w Wołominie przy ul. Korsaka 4
05- 200 Wołomin
OSiR-ZP-02/2019

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejszym na podstawie art. 95 ust. 1 w związku z art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam o zawarciu umowy o zamówienie publiczne zawieranej w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia interwencyjnego na: „Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4”.

Ze względów sanitarno-higienicznych oraz mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne nie jest możliwe pozostawienie obiektu krytej pływalni bez usługi utrzymania czystości. Mając na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu oraz brak możliwości zachowania trybów określonych w ustawie, zastosowanie trybu z wolnej ręki, określonego w art. 67 ust. 1 pkt 3 było niezbędne. Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy: Lider konsorcjum – Koloryt Plus sp. z o. o. z siedzibą ul. Staszica 11, 05-092 Łomianki, członek konsorcjum: BHP Protect System sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65/112.

Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.
Okres obowiązywania umowy: 2 miesiące
Wartość umowy: 85.740,80 zł.