INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA W OSiR „HURAGAN” W WOŁOMINIE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
ZASTĘPCY DYREKTORA W OSiR „HURAGAN” W WOŁOMINIE

Wołomin, dnia 01.08.2017 r.

Dyrektor OSiR „Huragan” w Wołominie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora w OSiR „Huragan” został wybrany:

Pan Piotr Szulc, zam. Kobyłka

Uzasadnienie:

W dniu 19.07.2017r. na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie zamieszczono ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora w OSiR „Huragan” w Wołominie. Wpłynęła 1 oferta, złożona przez kandydata w wymaganym terminie do dnia 31 lipca 2017r.

Kandydat  Pan Piotr Szulc spełnił niezbędne wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się bardzo dużą wiedzą z zakresu zagadnień wymaganych przez Pracodawcę.  Ponadto Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze administracji publicznej, co daje rękojmie należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

      Dyrektor

      Bożena Matusiak