Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony osób i mienia na obiekcie pływalni.