Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: OSiR – ZP – 04/2017

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Impel Cleaning sp. z o.o.