Gimnastyka korekcyjna dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy od 6 listopada 2017r. dzieci i młodzież na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, prowadzonej na Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4. Grupy wiekowe: 6-9  lat oraz 10+Zajęcia będą odbywać się:

 • poniedziałek- piątek godz. 16.30- 17.15
 • poniedziałek – piątek godz. 17.30 – 18.15

Ceny:

 • Koszt miesięczny za zajęcia dwa razy w tygodniu: 80 zł
 • Koszt miesięczny za zajęcia jeden raz w tygodniu: 50 zł
 • Cena wejścia jednorazowego  15,00 zł.

Zapisy: 22/ 763- 56- 06

Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2017 z dnia 02 listopada 2017r.

Regulamin zajęć zorganizowanych gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży

 1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są prowadzone na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.
 2. Zajęcia zorganizowane odbywają się dwa razy w tygodniu w dniach i godzinach ustalonych przez organizatora.
 3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od lat 6 do lat 16.
 4. Zajęcia dla dzieci do lat 6 – letnich trwają 30 min, natomiast dla pozostałych uczestników 45 min.
 5. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach na sali jest posiadanie odpowiedniego stroju (strój sportowy, obuwie sportowe).
 6. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestników zajęć od ich rozpoczęcia do ich zakończenia. Maksymalna ilość uczestników w grupie wynosi 15 osób.
 7. Zajęcia zorganizowane opłacane w kasie recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Karnet jest ważny 30 dni od dnia zakupu. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 8. Rodzic/opiekun prawny ma możliwość wejścia do szatni w celu przebrania dziecka.
 9. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Ośrodek Sportu  i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, zapewnia innego instruktora lub dokonuje zmian w harmonogramie zajęć.
 10. Na zajęcia zorganizowane gimnastyki korekcyjnej należy stawić się punktualnie. Spóźnienie powyżej 15 min. wyklucza możliwość korzystania z zajęć.
 11. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników zajęć, i zgodnie z zdobytą wiedzą kształtuje cały program zajęć.
 12. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania oświadczenia w zakresie braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych gimnastyki korekcyjnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie, dlatego też posiadanie przez uczestników zajęć wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
 14. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, filmów i wykorzystywania ich do celów marketingowych, szkoleniowych wraz z publikacją wizerunku osób uczestniczących w zajęciach poprzez publiczne środki masowego przekazu.
 15. Zakup usługi zajęć zorganizowanej gimnastyki korekcyjnej jest traktowany, jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu dla uczestników zajęć oraz regulaminu obowiązującego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.

dyrektor Bożena Matusiak