Do wioseł!

Zapraszamy do udziału w rodzinnej rywalizacji!

REGULAMIN ZAWODÓW NA ERGOMETRACH WIOŚLARSKICH

 1. CEL
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 1. ORGANIZATOR
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie,
 1. OPIS, TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
 • Zawody zostaną przeprowadzone na ergometrach wioślarskich Concept II,
 • Konkurs prowadzony będzie w kategorii pary rodzinne (osoba dorosła z dzieckiem),
 • Zawody odbędą się 20 maja o godz. 14:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4.
 1. ZGŁOSZENIE I OPŁATY
 • Udział w zawodach jest bezpłatny,
 • Warunkiem udziału w zawodach jest czytelne wypełnienie oświadczenie (załącznik nr 1) w biurze zawodów. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich oraz dziecka danych osobowych dla potrzeb biegu,
 • Biuro zawodów otwarte będzie od godziny 14:00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”.
 1. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE BIEGÓW
 • Przed startem konieczna jest weryfikacja każdej pary w biurze zawodów na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
 • Ustawienie przesłony (oporu) dokonuje zawodnik przed startem do biegu,
 • Czas dla każdej pary rodzinnej wynosi 2 minuty i jest zaprogramowany w komputerze,
 • Zawody zostaną rozegrane w seriach,
 • Czas / dystans wskazany przez komputer ergometru jest czasem oficjalnym,
 • Awaria ergometru upoważnia zawodnika / parę do ponownego samodzielnego pokonania po ostatnim biegu przewidzianym w programie,
 • O miejsce w kategoriach rodzinnych decyduje uzyskana liczba metrów przez parę.
 • Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest zrobienie przez zawodami badań lekarskich oraz wykupienie na własny koszt ubezpieczenie od NNW.
 1. KLASYFIKACJA I NAGRODY
 • Rodziny z trzema najlepszymi wynikami otrzymają puchary,
 • Wszyscy uczestnicy , którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowe medale.
 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 • Za rzeczy pozostawione lub zgubione organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników biegu, do publikacji informacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczenia zdjęć na stronach internetowych, w prasie i telewizji,
 • Sędzia główny zawodów zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. We wszystkich sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje organizator biegu.

Download the PDF file .