Cennik korzystania boiska do siatkówki plażowej

Cennik korzystania boiska do siatkówki plażowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4

Lp. Usługa Jednostka miary korzystania z usługi Wiek i status osób uprawnionych Cena usługi        
1. Korzystanie boiska do siatkówki plażowej 60 min. Dzieci i młodzież do 18- go roku życia z gminy Wołomin BEZPŁATNIE
2. Korzystanie boiska do siatkówki plażowej 60 min. Zorganizowane grupy szkolne z placówek oświatowych, kulturowych, stowarzyszeń współpracujących z OSiR, podmiotów kultury fizycznej z gminy Wołomin BEZPŁATNIE
3. BILET NORMALNY 60 min.  Osoby powyżej 18- go roku życia z gminy Wołomin 15, 00 zł
4. BILET ULGOWY 60 min. Dzieci i młodzież do 18- go roku, spoza gminy Wołomin 10, 00 zł

 

5.

 

BILET ULGOWY 60 min. Zorganizowane grupy szkolne z placówek oświatowych, kulturowych, stowarzyszeń, podmiotów kultury fizycznej, spoza gminy Wołomin 12, 00 zł
6. BILET NORMALNY 60 min.  Osoby powyżej 18- go roku życia, spoza gminy Wołomin 25, 00 zł

Cennik korzystania boiska do siatkówki plażowej, obowiązuje od 01 czerwca 2018r.

UWAGI DO CENNIKA 

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4

  1. Dzieci do lat 15, przebywają na terenie boiska z opiekunem prawnym.
  2. Zakup biletu ulgowego przysługuje dzieciom, młodzieży uczącej się do 18- go roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji.
  3. Klienci korzystający z zakupu biletu ulgowego są zobowiązani do każdorazowego okazania ważnej legitymacji/ dokumentu uprawniającej do zakupu biletu ze zniżką. W przypadku braku legitymacji/ dokumentu Klient może nabyć wyłącznie usługę bez zniżki.
  4. Wejście bezpłatne przysługuje dzieciom, młodzieży uczącej się do 18- go roku życia z Gminy Wołomin, za okazaniem ważnej legitymacji.
  5. Wszystkich Klientów obowiązują zasady korzystania z Regulaminu korzystania z boiska do siatkówki plażowej.

Cennik obowiązuje od 01 czerwca 2018r.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji    „Huragan” w Wołominie