Cennik wynajęcia boiska do siatkówki plażowej

Cennik wynajęcia boiska do siatkówki plażowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4

Lp. Usługa Jednostka miary korzystania z usługi Wiek i status osób uprawnionych Cena usługi        
1. Wynajęcie boiska do siatkówki plażowej 60 min. Dzieci i młodzież do 18- go roku życia z gminy Wołomin BEZPŁATNIE
2. Wynajęcie boiska do siatkówki plażowej 60 min. Zorganizowane grupy szkolne z placówek oświatowych, kulturowych, stowarzyszeń współpracujących z OSiR, podmiotów kultury fizycznej z gminy Wołomin BEZPŁATNIE
3. BILET NORMALNY
za wynajęcie boiska do siatkówki plażowej
60 min.  Osoby powyżej 18- go roku życia z gminy Wołomin 15, 00 zł
4. BILET ULGOWY
za wynajęcie boiska do siatkówki plażowej
60 min. Dzieci i młodzież do 18- go roku, spoza gminy Wołomin 10, 00 zł

 

5.

 

BILET ULGOWY
za wynajęcie boiska do siatkówki plażowej
60 min. Zorganizowane grupy szkolne z placówek oświatowych, kulturowych, stowarzyszeń, podmiotów kultury fizycznej, spoza gminy Wołomin 12, 00 zł
6. BILET NORMALNY
za wynajęcie boiska do siatkówki plażowej
60 min.  Osoby powyżej 18- go roku życia, spoza gminy Wołomin 25, 00 zł

Cennik wynajęcia boiska do siatkówki plażowej, obowiązuje od 01 czerwca 2018r.

UWAGI DO CENNIKA WYNAJĘCIA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4

  1. Dzieci do lat 15, przebywają na terenie boiska z opiekunem prawnym.
  2. Zakup biletu ulgowego przysługuje dzieciom, młodzieży uczącej się do 18- go roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji.
  3. Klienci korzystający z zakupu biletu ulgowego są zobowiązani do każdorazowego okazania ważnej legitymacji/ dokumentu uprawniającej do zakupu biletu ze zniżką. W przypadku braku legitymacji/ dokumentu Klient może nabyć wyłącznie usługę bez zniżki.
  4. Wejście bezpłatne przysługuje dzieciom, młodzieży uczącej się do 18- go roku życia z Gminy Wołomin, za okazaniem ważnej legitymacji.
  5. Wszystkich Klientów obowiązują zasady korzystania z Regulaminu korzystania z boiska do siatkówki plażowej.

Cennik wynajęcia boiska do siatkówki plażowej obowiązuje od 01 czerwca 2018r.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji    „Huragan” w Wołominie