OSiR Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

OSiR

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin ogłasza postępowanie nr…

Dotyczy: odbieranie odpadów komunalnych z Pływalni i Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie w…

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka…

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin ogłasza postępowanie nr…

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin ogłasza postępowanie nr…

Zapytanie ofertowe 1/12/2019 o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości…

Zgodnie z poniższą ustawą weterani poszkodowani i weterani otrzymują następujące przywileje: „po art. 30 dodaje…