Wakacyjna nauka pływania

Serdecznie zapraszamy, dzieci od 7 lat oraz młodzież w wieku szkolnym do udziały w zajęciach wakacyjnej nauki pływania połączonych z grami i zabawami ruchowymi w wodzie. Zajęcia prowadzone przez instruktorów nauki pływania w grupach max. 10 osobowych. Czas trwania zajęć 60 minut, koszt 180 zł/ 8 spotkań. GR I godzina 15.00 31.07, 1.08, 3.08, 4.08, dalej…

Wołomiński program wspierania rodziny na pływalni

Zgodnie z Uchwałą Nr III-131/2014 Rady Miejskiej w Wołominie mającą na celu „wspieranie dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnienia dostępności członkom rodzin wielodzietnych do dób kultury, sportu i edukacji oraz oferty zakupów towarów i usług”, Rada Miejska przyjmując powyższą uchwałę wprowadziła „Wołomiński program wspierania rodziny”.

Preferencyjne warunki dla mieszkańców Zielonki

Informujemy, iż zgodnie z aneksem do porozumienia nr 8/P/031/WPS/2/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej zawartego w dniu 16 listopada 2015 r. w Wołominie, mieszkańcy Miasta Zielonka mogą korzystać z usług pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie na preferencyjnych warunkach do 18 grudnia 2015 r.