Wołomiński program wspierania rodziny na pływalni

Zgodnie z Uchwałą Nr III-131/2014 Rady Miejskiej w Wołominie mającą na celu „wspieranie dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnienia dostępności członkom rodzin wielodzietnych do dób kultury, sportu i edukacji oraz oferty zakupów towarów i usług”, Rada Miejska przyjmując powyższą uchwałę wprowadziła „Wołomiński program wspierania rodziny”.

Preferencyjne warunki dla mieszkańców Zielonki

Informujemy, iż zgodnie z aneksem do porozumienia nr 8/P/031/WPS/2/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej zawartego w dniu 16 listopada 2015 r. w Wołominie, mieszkańcy Miasta Zielonka mogą korzystać z usług pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie na preferencyjnych warunkach do 18 grudnia 2015 r.

Zajęcia zorganizowane przez OSiR „Huragan” w Wołominie

 Rodzaj usługi Koszt karnetu Koszt biletu jednorazowego Dopłata zł/min  AQUA Aerobik 120,00 20,00 0,20  Nauka pływania dla dzieci 180,00 25,00 0,18  Doskonalenie pływania dla dzieci 180,00 25,00 0,18  Nauka pływania dla dorosłych 220,00 30,00 0,20  Indywidualna nauka pływania 450,00 60,00 0,18 Opłata jednorazowa za wydanie karnetu 10 zł. Karnet ważny 30 dni, na karnecie 8 dalej…