Aktualne badania wody

Aktualne badania wody z wołomińskiej Pływalni.