Aktualne badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wołominie stwierdza, że woda z niecek basenowych należących do OSiR Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin jest przydatna do kąpieli.